آخرین اخبار مدرسه

افتتاح دارالقران دبستان
برنامه غذایی آذرماه97
برنامه میان وعده غذایی 97/9/3 تا 97/9/7
آیین نامه انضباطی سال تحصیلی 98-97
cache/resized/05aa362910b9b46429f7ebef5f4922bc.png
    بسمه تعالي آیین نامه ی انضباطی دبستان روشنگر ـ دوره اول       ...
ادامه مطلب...
اطلاعیه هزینه روپوش، لوازم التحریر و ...
cache/resized/05aa362910b9b46429f7ebef5f4922bc.png
«  بسمه تعالی »    اولیای محترم             ...
ادامه مطلب...
اطلاعیه هزینه روپوش و لوازم التحریر ...
cache/resized/05aa362910b9b46429f7ebef5f4922bc.png
«  بسمه تعالی »    اولیای محترم             ...
ادامه مطلب...

 

 

بسمه تعالي

آیین نامه ی انضباطی دبستان روشنگر ـ دوره اول

            اولیای گرامي ؛

    سلام علیکم، با حمد و سپاس به درگاه ايزد متعال و توسّل  به رسول اكرم(صلّي الله علیّه و آله) و ائمّه معصومین  (علیهم السلام)  سال تحصصیلي 98-1397 را آغاز مي كنیم . بديهي است برای دستیابي به اهداف والای تربیتي و آموزشي در نظام جمموری اسلامي، مساعدت و همیاری  اولی ای گرامي و دانش آموزان  با مسئولان مدرسه ، ضروری است . لذا مسدعي است موارد زير را به دقّت مطالعه فرمايید. 

  • ساعت كار مدرسه 7 الي 14:45 است .15 دقیقه، قبل و بعد از ساعت كار، مدرسه هیچ مسئولیتي در قبال نگه داری دانش آموزان ندارد.
  • لازم است اولیا در صورت تغییر منزل يا مصل كار و يا شماره تلف ، در اسرع وقت مدرسه را مطّلع سازند

    3 - درصورتي كه دانش آموز به هر دلیلي ازحضور در مدرسه معذور است ، لازم است اولیا قبل از ساعت 8:30 ،دفتر مدرسه را مطّلع سازند و درضمن  تکالیف روزانه را از طريق روابط عمومي در فاصله زماني ساعت 14 الي 15:30دريافت نمايند.

    4-پي گیری كار عقب افتاده ی دانش آموز غايب با مساعدت معلّم راهنمای پايه به عهده ی ولي محترم مي باشد.

  • در صورت بروز بیماری ، خصوصاً بیماری های واگیردار، برای مصون ماندن بقیّه دانش آموزان ، حتماً دانش آموز در منزل و تحت مراقبت ويژه نگه داشته شود .

      6 - رعايت نظم و انضباط ، يکي از مقدّماتي ترين  اصول موفّقیّت است. انتظار مي رود دانش آموز رأس ساعت مقرر در مدرسه و كلاس حاضرشود، در غیر اين صورت تأخیر ايشان ثبت مي گردد و در صورت تکرار براساس شورای مدرسه طبق مقرّارات عمل مي شود 

      در صورت تأخیر لازم است اولیاء مصترم دانش آموز را تا دفتر مدرسه همراهي نموده و با توضیح علت تاخیر ايشان را تصويل روابط عمومي دهند.

 7-طبق مقرّرات آموزش و پرورش ، اگر دانش آموز در سال تصصیلي بیش از 8 ساعت غیبت غیر موجّه  با تشخیص شورای مدرسه  داشته باشد.

شورای معلّمی  مدرسه مي تواند با او طبق مقررات عمل نمايد. مسافرت های ضـمن سـال تحصیلی بـه منزله غیبـت غیـر موجه ثبت می شود .

   8- روز اوّل سال تحصیلي تغذيه ی دانش آموزان توسّط مدرسه تهیه مي شود و ساير روز ها طبق جدولي كه به اطّلاعتان خواهد رسید هر روز يك دانش آموز مسئول آوردن تغذيه ی كلاس خواهد بود. درخواست مي شود اولیا تغذيه ی تهیه  شده را همراه دانش آموز و يا قبل از ساعت 7 به دبستان ارسال فرمايند.

  دانش آموزان مي توانند برای میان وعده، میوه های غیر نوبرانه همراه داشته باشند.

   9-دانش آموزان مجاز به همراه داشت  وجه نقد نیستند مگر در مواردی كه مدرسه اعلام نمايد .  

  10 – آوردن هرگونه هديه برای كاركنان و دانش اموزان ممنوع است .  سوغاتي  (خوراكي و فرهنگي ) مهرو تسبیح بلامانع است.

«سادگی بهترین نوع زیبایی است و برای محیط آموزشی زیباتر »

  • لباس دانش آموزان در مدرسه ، روپوش، يقه و شلوار به رنگ انتخابي مدرسه خواهد بود. در خارج از مدرسه دانش آموزان پايه ای اوّلّ ودوم و سوم مقنعه ی سفید و و برای دانش آموزان پايه ی سوم چادر مشکي است.
  • رعایت سادگی در استفاده از کلیه ی وسایل متعلق به دانش آموز الزامی است . (از جمله كیف بدون عکس و بدون چرخ ، كف ش ، كاپش مناسب و.. .)
  • لباس ورزش دانش آموزان بلوز ساده سفید و شلوار سرمه ای و كفش ورزشي است .استفاده از لباس استرچ و تنگ مننوع است.  

14-دانش آموزان نمي توانند در مدرسه وسايل زينتي (گردنبند ، النگو و دستبند، گوش واره آويزی ، ساعت و ...  و سايروسايل مانند CD،كتاب  غیردرسي، عروسك های كوچك و...) همراه داشته باشند.  

  15- نوشت  نام و نام خانوادگي درقسمت مناسبي از كلیّه ی وسايل (روپوش ، شلوار،  چادر ، مقنعه، لوازم التحرير ، وسايل شنا و ورزش و جانماز ) دانش آموزان الزامي است . 

16-كلیّه ی لوازم التّصرير مورد نیاز دانش آموزان پايه های اوّل تا سوم ، از طرف مدرسه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت . لذا هیچگونه لوازمي توسط خانواده تهیه نگردد.

17-وسايل پیدا شده ی بدون نام لوازم التحرير،  لباس، كتاب  های درسي و ... در صورت پیدا نشدن صاحب آن ، ظرف مدّت يك ماه زير نظر مدرسه به مصارف عام المنفعه مي رسد .

18-دعوت برای میهماني های داخل منزل ( جش  عبادت ، جش  تولّد ، افطاری در ماه مبارك رمضان و ...)از ساير همکلاسان بدون واسطه مدرسه و با ارتباط مستقیم اولیا انجام شود و نظارت دقیق اولیا در اين  زمینه، مورد انتظار مدرسه است. اين  امور مي تواند توسط مادران گرامي كه در

جلسات پايه ای شركت مي كنند برنامه ريزی شود. بدیهی است دادن هرگونه دعوت نامه در مدرسه از طرف دانش آموزان نیز مجاز نیست

19-تلف  مدرسه برای كارهای ضروری وكوتاه است تقاضا ميشود، جمت اطّلاع از وضع درسي و اخلاقي دانش آموز با تنظیم وقت با معلّم راهنمای پايه هماهنگي لازم به عمل آيد.

 مدرسه از گرفت  پیام های تلفني و انتقال آن به دانش آموز معذور است ؛ لطفاً حتي المقدور از دادن اين  پیام ها اجتناب  فرمايید.

20-هدف از تشکیل جلسات اولیا و مربیان، دانش افزايي و ايجاد جوّ تفاهم بیشتر است. لذا حضور اولیای محترم، پدر و مادر ، در جلساتي كه از سوی مدرسه در تقويم اجرايي ذكر شده است ضروری است.

21-ثبت نام دانش آموز ، يك ساله است و سال آينده ، در صورتي ثبت نام مجدد به عمل مي آيد كه شورای مدرسه  ، از اخلاق  ، درس و میزان فعّالیّت او راضي باشند و نیز خانواده ، به تعهدات خود در قبال مدرسه ، عمل كرده باشد.

 

       آدرس پست الکترونیکی دبستان دوره 1 روشنگر:www.dabestanroshangar1.ir

ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشدا ( كهف -10)بار الها ! تو در حق ما به لطف خود رحمتي فرما و برما وسيله رشد و هدايت كامل مهيّا ساز .آمين        

                                                                                  با دعای خیر 

                                                                                                 دبستان روشنگر دوره 1