اعضای هیات موسس (به ترتیب حروف الفبا):

 

سرکار خانم انسیه امین    

مدرک تحصیلی:    لیسانس ریاضی و علوم کامپیوتر

 

سرکار خانم فریده خزعل بعلبكی (حدادیان)

مدرک تحصیلی:    لیسانس علوم سیاسی

 

 سرکار خانم روح انگیز راغفر

مدرک تحصیلی:    فوق لیسانس فیزیک

 

جناب آقای دکتر عباس شیبانی

مدرک تحصیلی:    دکترای پزشکی

 

حجت الاسلام و المسلمین آقای سید عبدالله فاطمی نیا

 مدرک تحصیلی:    متخصص علوم حوزوی

 

آقای دکتر محمود گلزاری

مدرک تحصیلی:    دکترای روانشناسی

 

سرکار خانم وجیهه نظری

مدرک تحصیلی:    لیسانس فیزیک