اردوی هدیه میلاد حضرت فاطمه (س) در روزچهارشنبه 96/12/16برای پایه های مختلف دبستان به شرح زیر برگزار گردید :

پایه های اول و دوم به بوستان جوانمردان رفتند و و روزی شاد را در مجموعه شادیکده برای خود رقم زدند .

پایه های سوم و چهارم در فضای مدرسه روزی به یادماندنی را سپری کردند . آنها می توانستند با وسایل بازی شخصی خود که از منزل آورده بودند در این اردو با دوستانشان بازی کنند .

پایه های پنجم و ششم روزی شاد را در کنار دوستان خود در اردو گاه حبیب فرحزاد گذراندند .