سلام 

بازی پازل

« به نام خدا »

        در روزگار ما سرعت تغییرات و دگرگونی ­ها به اندازه­ای زیاد است که آینده، به نوعی مبهم و نامعلوم جلوه می­کند. پس چگونه می­توان دانش­ آموزان را در محیط مدرسه برای این آینده­ی تاریک آماده کرد؟

        پاسخ به این سؤال اصل و پایه رویکردی است که موجب تغییر دیدگاه در انتخاب هدف­های آموزشی خواهد شد و به نوعی برنامه درسی و روش­ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برنامه ریزان درسی و نظریه ­پردازان آموزشی برای آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم دیدگاه­هایی مطرح کرده اند که یکی از مهم­ترین آن­ها، « یادگیری مادام العمر» است. یعنی هر فردی برای زندگی جمعی، در تمام سال های عمر خود به یادگرفتن نیاز دارد و باید او را به نوعی آماده کرد تا بتواند خودش یاد بگیرد. آموزش، به تحصیل در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه ختم نمی­شود  و هر شخصی در هر شغل و مرتبه­ ای ، همیشه به یاد گرفتن نیاز دارد. از آن­جا که « یادگیری مادام العمر» اصلی در زندگی آینده افراد است، باید آن­ها را در مدارس به گونه­ای آماده کرد که همیشه توان یاد گرفتن داشته باشند. به عبارت دیگر، افراد  باید « یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند» و وظیفه­ ی مدرسه این است که راه­های کسب دانش­ یا راه­های یادگیری را به او بیاموزند. این هدف کلی و مهم از یاددادن اطّلاعات و دانش­ های فراوان به دانش آموزان، بسیار مهم­تر و حیاتی تر است.

به این ترتیب اهداف آموزش ریاضی را می توان در سه حیطه­ی اصلی تقسیم کرد:

1-    کسب دانش­های ضروری:

دانش­های ضروری در ریاضی مفاهیم پایه هستند که با تغییر زمان و گسترش علم به ثابت بودن آن اطمینان نسبی داریم و نیاز به آن­ها یک نیاز همیشگی است. برای مثال: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

 

2-   کسب مهارت­های ضروری:

مهارت­ها در آموزش ریاضی، در واقع راه­های یادگیری هستند.

 مهارت ها مجموعه­ ی از توانایی هستند که پرورش آن­ها در دانش­آموزان ، به منزله­ ی آموختن
«راه یادگیری» به آنان تلقی می شود.

 مهارت های ریاضی:

1- حل مسئله

2- کشف و استدلال

3- فرضیه سازی و نظریه پردازی

4- استفاده از ابزار و فناوری

5- تخمین و تقریب عددی

6- اندازه گیری

7- استفاده از نمودارها و شهود هندسی

8- محاسبات عددی و عملیات ذهنی

9- الگویابی و مدل سازی

10- شمارش

  

 3-  کسب نگرش های ضروری:

نگرش یعنی تمایل به اقدام در یک مسیر معین که از مجموع کسب دانستنی­ها و مهارت های ضروری در دانش­ آموزان ایجاد می­شود. در آموزش ریاضی، دانش­ها و مهارت ها تقریباً مشترک هستند ولی در قسمت نگرش ها با توجّه به ارزش­های حاکم بر جامعه تفاوت­ هایی دیده می­شود. ولی بخش­های زیادی از نگرش ها از جمله تمایل به همکاری گروهی ، نقش ریاضیات در زندگی روزمره، تعامل بین طبیعت و ریاضیات و تعامل بین ریاضی و فناوری مورد اتّفاق تمام برنامه­ های درسی است.