به نام خدا

مادر گرامي!                                                                                                                                                                          

     با عرض سلام ، از جنابعالی دعوت می شود در ششمین جلسه ی مادران پایه ی اوّل شرکت فرمایید.

زمان : دوشنبه 17/12/94 ـ ساعت : 13 الي 14:45

مكان : سالن کلاس اوّل

 جهت همراهی با گروه نظامت و مساعدت در تخلیه­ی به موقع دانش آموزان، زمان خروج مادران گرامی از سالن جلسه 15خواهد بود.

 ضمناً از پارک خودرو در محلّ استقرار سرویس ها (خیابان اقاقیا) خودداری فرمایید.   

                                                                                                                                          با تشكّر ـ پايه ي اوّل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       دبستان روشنگر