بسمه تعالی 

مادر گرامی 

باسلام ، احتراما جلسه مادران پایه سوم روز شنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۳ الی ۱۴:۴۵ برگزار خواهد شد .  

دبستان روشنگر 

پایه ی سوم