بسمه تعالي

          اولیای گرامی؛                                                                 

    احتراماً پیرو اطّلاع رسانی قبلی و تشکّر از همکاری صمیمانه ی شما در تکمیل فرم های مربوط به نظرخواهی از اولیا محترم در خصوص اولویت های سال جاری انجمن اولیا و مربیان، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت می شود تا درجلسه ی مورخ پنج شنبه95/8/6که با هدف بررسی موضوعات ذیل تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانید:

1- جمع بندی دیدگاه ها و اولویت های مورد توجه اولیا برای سال تحصیلی جدید

2- ارائه ی گزارش در خصوص عملکرد انجمن اولیا و مربیان و برنامه های جاری و آتی دبستان

3- انجام انتخابات برای تعیین اعضاء جدید انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی جدید

    انتظار می رود تا با حضور فعال پدران و مادران گرامی، امکان تبادل افکار و نظرات بین اولیا و مسئولین با هدف ارتقا قابلیت های آموزشی، اخلاقی و تربیتی فرزندان دلبند شما فراهم گردد.

نکته­ی مهم: جهت آشنایی اولیا گرامی از برنامه ی داوطلبان عضویت در انجمن ، زمانی جهت ارائه ی برنامه ها و
اولویت های پیشنهادی ، تخصیص داده خواهد شد. لذا حضور اولیا گرامی که جهت عضویت اعلام آمادگی کرده اند ضروری می باشد.

توجّه: لطفاً قسمت پایین برگه را تا تاریخ شنبه 95/8/2به مدرسه عودت دهید.

زمان: پنج شنبه 95/8/6 ساعت 15 الی 17

مکان: سالن اجتماعات مدرسه روشنگر

                                                                                                  با تشكّر ـ دبستان روشنگر