اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان

از:انجمن اولیا و مربیان

گیرندگان : مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 ، کلیه مدارس

با سلام و احترام

دستور العمل های موقع و دقیق ضمن تشکر و قدردانی از مدیران محترمی که در اجرا به موقع انجمن اولیا و مربیان اهتمام لازم را به عمل آورده اند ضروریست به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در روند قانونی برنامه های اجرایی و اجرا کیفی آنها در سطح مدارس عزیزان را به موارد زیر جلب می نماییم :

سرویس دانش آموزی

  1. اجرا فرآیند دستورالعمل ابلاغی سرویس دانش آموزی به شماره های 120/57020/02 مورخ 25/3/95 و 120/60420/02 مورخ 6/5/95 و 120/62928/02 مورخ 2/6/95 و لزوم کنترل و نظارت مدیر محترم در این زمینه با تشکیل منظم کارگروه ماده 18 (حمل و نقل دانش آموزی )
  2. لزوم اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی در سامانه هوشمند سرویس دانش آموزی بنابر بخشنامه 120/57020/02 مورخ 25/3/95
  3. تاکید می شود افراد حقیقی به هیچ وجه امکان عقد قرارداد سرویس مدارس را ندارند و در صورت عقد قرارداد با فرد حقیقی قرارداد مذکور وجاهت قانونی ندارند.
  4. آخرین مهلت در خصوص معرفی پیمانکار واحد شرایط و ثبت نام اینترنتی 25/6/95 می باشد .

انتخابات مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

  1. اجرا دستوالعملهای ابلاغی به شماره های 120/62412/02 مورخ 27/5/95 و 120/62975/02 مورخ 3/6/95
  2. زمان برگزاری انتخابات 15/6/95 تا 15/7/95 می باشد .
  3. ارسال گزارش برگزاری مجمع مطابق با نمونه برگ های مندرج در دفترچه انجمن به منطقه حداکثر 72 ساعت پس از اجرا
  4. اهتمام جدی درشناسایی اولیا توانمند و تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن پس از برگزاری انتخابات
  5. لزوم اجرا منظم جلسات انجمن و ارسال به موقع یک نسخه از صورت جلسه مذکور به این کارشناسی
  6. تمهید مقدمات لازم جهت برگزاری کیفی هفته پیوند اولیا و مربیان (24/7/95/تا 30/7/95)

 

دانش آموزان بی بضاعت و خانواده های لازم التوجه

1..لزوم شناسایی گروه های هدف و بهره گیری از اولیا خیر و موسسات عام المنفعه در رفع نیازهای ضروری ایشان .

2.مشارکت در برنامه های همگانی که با کمک کمیته امداد برگزار می شود (جشن نیکوکاری ،جشن عاطفه ها ،قلک های جلب مشارکت دانش آموزی و...)

 

آموزش خانواده

1.ضرورت تنظیم برنامه مدون آموزش خانواده منطبق با دستورالعمل های مندرج در دفترچه انجمن اولیا و مربیان

2.به کار گیری روش های متنوع آموزشی و تبلیغی به نحوی که جمعیت حداکثری اولیا مدرسه را در بر گیرد .

3.تاکید بر موضوعات ابلاغی از سوی این کارشناسی و موضوعات مطروحه در دفترچه انجمن و احیانا موضوعات خاص مبتلابه مدرسه .

4.تاکید بر بکارگیری مدرسان دارای مجوزازآموزش و پرورش یا کسب اجازه از حراست و انجمن منطقه به صورت مکتوب .

5.ارسال گزارش های لازم مطابق با نمونه برگ های مندرج در دفترچه انجمن

 

مراکز راهنمایی و مشاوره

1.شناسایی دانش آموزان و خانواده های آسیب دیده ویا در معرض آسیب و ارجاع آن به مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده .

2.پیگیری نتایج حاصل از ارجاعات مذکور از طریق ارتباط با مرکز واولیا .

3.معرفی مرکز و خدمات آن به اولیا محترم .

 

تردیدی نیست مساعی ارزشمند شما عزیزان فراتر از آن چیزیست که در بندهای فوق ارایه گردید با این وجود امید است همت عالی و شور و انگیزه شما بزرگواران در صحنه تعلیم و تربیت موجبات ارتقا کمی و کیفی برنامه های مذکور را به همراه داشته باشد .

 

                                 با تشکر – انجمن اولیا و مربیان منطقه 2

 

 {jcomments off}