{jcomments off}بسمه تعالی

 اولیای گرامی،                                                                                                                                      95/7/10

با سلام،

      احتراماً ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به استحضار می­رساند اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان روشنگر، در نظر دارد در انتخابات پیش روی انجمن، با رویکردی جدید جهت بهره­مندی بیش­تر از پتانسیل و قابلیت های بالای اولیا گرامی مدرسه، اقدام نمایند.

     بسیار سپاسگزار خواهیم بود ضمن مشارکت برای عضویت و فعّالیّت در انجمن اولیا و مربیان، اجازه فرمایید مدرسه از دیدگاه­ها و نوع همکاری­ای که می توانید با مدرسه داشته باشید، مطّلع گردد.

    بدون شک این همکاری قبل از هر چیز باعث بهبود و رشد فضای آموزشی و تربیتی خواهد شد که فرزند گرامی خود شما در آن تنفس می­کند و تبعات آن در فضای خانواده ی شما نیز محسوس خواهد بود.

   خواهشمند است اطّلاعات پشت برگه توسّط هم پدر و هم مادر به طور جداگانه تکمیل و تا تاریخ دوشنبه 95/7/13 به مدرسه عودت گردد.

                                                                         انجمن اولیا و مربیان دبستان روشنگر

 

 

به نظر شما مهم ترین مسائلی که باید در اولویت کاری انجمن قرار گیرد کدام است: (لطفاً در صورت لزوم توضیح مختصری ارائه بفرمایید)
1-  ..................................................................................................                  2- ..................................................................................................
3-  ...................................................................................................                  4- ...................................................................................................
5-  ...................................................................................................                  6- ....................................................................................................

                                 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی پدر:

نام و نام خانوادگی مادر:

شغل:

شغل:

نوع همکاری با انجمن:

نوع همکاری با انجمن:

- عضویت در انجمن اولیا و مربیان

- عضویت در انجمن اولیا و مربیان

- همکاری با انجمن در حوزه های ذیل:

- همکاری با انجمن در حوزه های ذیل:

     امور آموزشی و پرورشی با تأکید بر شیوه های نوین

     امور آموزشی و پرورشی با تأکید بر شیوه های نوین

     امور پرورشی، تربیت بدنی و اوقات فراغت

     امور پرورشی، تربیت بدنی و اوقات فراغت

     تربیت دینی، اخلاقی و امور فرهنگی (سواد رسانه)

     تربیت دینی، اخلاقی و امور فرهنگی (سواد رسانه)

     سلامت و درمان

     سلامت و درمان

     امور خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

     امور خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

     پرورش خلاقیت ، هنر و مهارت های زندگی

     پرورش خلاقیت ، هنر و مهارت های زندگی

     سایر موارد (لطفاً قید بفرمایید) :

           ............................................................................................................................

     سایر موارد (لطفاً قید بفرمایید) :

           ............................................................................................................................          

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                امضا:                                                                              امضا: