سالن غذاخوری و آشپزخانه

آشپزخانه ی مجتمع فرهنگی روشنگر   

** آشپزخانه ی مجتمع در فضايی مشترک بين مقاطع مختلف و با مساحتی بالغ بر 400 متر مربع به سرپرستی سرکار خانم رياضی و با همکاری 10 نفر پرسنل اداره می شود. در اداره ی آشپزخانه نکات زير در نظر گرفته می شود :

 ** برنامه ی غذايی ماهيانه طبق نظر مشاور تغذيه طوری تنظيم می شود که مواد لازم برای دانش آموزان تأمين گردد. ارزش غذايی از نظر ميزان کالری, ويتامين ها و پروتئين مورد نياز محاسبه شده و در انتخاب غذاها بکار می رود. 

** اصول بهداشتی در شستن مواد اوليه و ظروف و در مراحل طبخ غذا تا حد امکان رعايت می شود. در مورد ظروف, پس از شستشو از گرم خانه برای ضدعفونی کردن آن ها استفاده می شود. 

** سعی بر اين است که تنوع غذايی در برنامه وجود داشته باشد و سلايق دانش آموزان نيز در برنامه لحاظ شود.

 ** نوع غذاها و شيوه ی پخت آن ها نزديک به غذاهای خانگی می باشد.

 ** غذا به مقدار مشخص در ظروف ريخته شده و غذای اضافی نيز در اختيار دانش آموزان می گيرد.

 ** کيفيت و کميت و سرو غذا از طرف مسئولين هر مقطع کنترل می شود.

 ** موازين شرعی و طهارت در تهيه ی غذاها رعايت می شود.

 ** همه ی مواد اوليه تازه هستند و از مواد کنسرو شده هرگز استفاده نمی شود. گوشت و مرغ, روزانه و با بهترين کيفيت موجود در بازار خريداری می شوند و سبزيجات نيز حداکثر يک روز زودتر خريداری شده و پاک و شستشو می شوند.

 ** هر 6 ماه يک بار تمامی کارکنان آشپزخانه از طرف مرکز بهداشت غرب تهران وابسته به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مورد معاينه قرار گرفته و کارت بهداشت 6 ماهه دريافت می کنند.

استخر

سالن ورزش و بدنسازی

وسایل بازی مخصوص دوره ی ابتدایی