ایثار بهترین احسان و بالاترین مرتبه ی ایمان است . امام علی (علیه السلام)